Nuclear energy sector in European Union
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):37–58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article the state and the prospects of development of nuclear energy sector in EU member countries have been presented. The main criterion of presentation is the approach of those countries to the development of nuclear energy sector. This approach is very different, what is caused by influence of economical, environmental, social and political factors. Especially the problems of nuclear safety and of security of electricity supply play the very important part in forming this approach. Among European countries which have nuclear energy the group of greatest followers of nuclear energy includes France, Finland, Czech, Slovak, Lithuania, Romania, Hungary, Bulgaria and Russia and Ukraine. For a part of European countries nuclear energy has a great importance, although they didn’t plant the building of new nuclear plants. To this group of countries belong: Holland, Slovenia, Sweden, Great Britain and Swiss. Then Germany, Belgian and Spain have amost sceptical approach to the nuclear energy. In the article the European countries have been also detailed which haven’t on their territories any nuclear plants, however they plant to build them. The most active in this area are Belorussia, Poland, Italy and Turkey.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej
energetyka jądrowa, determinanty rozwoju energetyki jądrowej w UE, stan energetyki jądrowej w krajach członkowskich UE
W artykule przedstawiono stan energetyki jądrowej oraz perspektywy jej rozwoju w krajach członkowskich UE. Za podstawowe kryterium prezentacji przyjęto nastawienie tych krajów do rozwoju energetyki jądrowej, jest ono bowiem bardzo zróżnicowane, co jest efektem oddziaływania czynników ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i politycznych. W szczególności bardzo ważną rolę w kształtowaniu tego nastawienia odgrywają kwestie bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Wśród krajów europejskich posiadających elektrownie jądrowe do największych zwolenników rozwoju energetyki jądrowej autor zaliczył Francję, Finlandię, Czechy, Słowację, Litwę, Rumunię, Węgry i Bułgarię, a także Rosję i Ukrainę. Dla części krajów europejskich energetyka jądrowa ma duże znaczenie, aczkolwiek budowa nowych elektrowni jądrowych nie jest planowana lub przesądzona. Do grupy tej należą: Holandia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Szwajcaria. Z kolei sceptyczne podejście do rozwoju energetyki ją- drowej cechuje Niemcy, Belgię i Hiszpanię. Wartykule wyszczególniono także grupę krajów, które nie posiadają na swoim terytorium elektrowni jądrowych, jednak dążą do ich wybudowania. Za najbardziej aktywne w realizacji tych dążeń uznano Białoruś, Polskę, Włochy i Turcję.
 
REFERENCES (35)
1.
BALCEWICZ J., 2005 - Żarnowiec, Klempicz, Kopań, Korolewo, Nieszawa, Chełmno, Tczew. Gdzie powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa?, Energia Gigawat nr 2, Kraków.
 
2.
BALCEWICZ J., 2007a - Czym będzie świecić Litwa przez 3 lata? Energia Gigawat nr 2, Kraków.
 
3.
BALCEWICZ J., 2007b - Już 61% Polaków popiera ideę budowy elektrowni jądrowej. Chcemy wreszcie atomu, Energia Gigawat nr 2, Kraków.
 
4.
BOJANOWICZ J., 2006 - Atomowa konieczność. Fakty nr 1-2, Warszawa.
 
5.
CELIŃSKI Z., 2004 - Energetyka jądrowa na świecie (stan obecny i perspektywy). Część I, Energetyka nr 2, Katowice.
 
6.
CHWASZCZEWSKI S., 2007 - Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?, Instytut Energii Atomowej, http://www.iea.gov.pl, Warszawa.
 
7.
CIEPIELA D., 2005 - Energetyka jądrowa: powolutku... Nowy Przemysł nr 7-8, Katowice.
 
8.
CIEPIELA D., 2006 - Atomowa unia polsko-litewska? Nowy Przemysł nr 9, Katowice.
 
9.
DUDA M, 2007 - Renesans energetyki jądrowej - świat, Europa, Polska, Spektrum. Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 1-2, Katowice.
 
10.
Energetyka jądrowa we Francji, 2003 - Energia Gigawat nr 11, Kraków.
 
11.
Fitch: Ponad 20 mld euro na energetykę nuklearną w regionie, 17 lipca 2008 - Puls Biznesu, Warszawa.
 
12.
GAWLIKOWSKA A., 2007 - Energia nuklearna w Unii Europejskiej. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4, Warszawa.
 
13.
Germany to source 45 per cent of electricity from renewable sources by 2030, Point Carbon.
 
14.
Financial Fund for Decommissioning of the Nuclear Power Plant Krsko, http://www.skladnek.si.
 
15.
JEZIERSKI G., 2004a - Energetyka jądrowa w Czechach. Eksperci nie mają zastrzeżeń, Energia Gigawat nr 7-8, Warszawa.
 
16.
JEZIERSKI G., 2004b - Energetyka jądrowa w Szwecji. Najlepsza w surowym klimacie. Energia Gigawat nr 5, Kraków.
 
17.
JEZIERSKI G., 2005a - Szwajcaria: rozwinięta demokracja i ... zgoda na energetykę jądrową. Energia Gigawat nr 4, Kraków.
 
18.
JEZIERSKI G., 2005b - Wzrost zainteresowania małymi elektrowniami jądrowymi. Energia Gigawat nr 12, Kraków.
 
19.
JEZIERSKI G., 2006a - 20 lat po Czarnobylu. Energia Gigawat nr 5, Kraków.
 
20.
JEZIERSKI G., 2006b - Kalendarium budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, czyli ... jak straciliśmy swoją szansę? Energia Gigawat nr 1, Kraków.
 
21.
KOŁODZIEJSKI J., 2007 - Szansa na reaktywację polskiej atomistyki. Energia i Przemysł nr 2, Warszawa.
 
22.
KWINTAW., 2007 -Węgiel i atom filarami energetycznego bezpieczeństwa. Energia i Przemysł nr 5, Warszawa.
 
23.
LEGUTKO Ł., 2003 - Światowa energetyka jądrowa - bezpieczeństwo, czystość, niska cena i dostępność paliwa. Energia Gigawat nr 1, Kraków.
 
24.
LESZCZYŃSKI T., 2008 - Energetyka jądrowa w państwach Unii Europejskiej. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 5, Warszawa.
 
25.
Niebezpieczna czy obiecująca - energetyka jądrowa, 2006 http://www.termomodernizacja.c..., przedruk z La Vanguardia Digital z 22 lutego 2006 roku.
 
26.
Niemcy stawiają na elektrownie wiatrowe, 7 lipca 2008 --Gazeta Prawna, Warszawa.
 
27.
Nuclear Illustrative Programme, 10 January 2007 - COM (2006) 844, Brussels.
 
28.
Ramowy program energetyki jądrowej, 2007 - COM (2006) 844, Bruksela.
 
29.
Rosja sfinansuje bułgarską elektrownię, 8 czerwca 2008 - Rzeczpospolita, Warszawa.
 
30.
RÓŻAŃSKI T., 2007 - Rozbudowa elektrowni jądrowej Paks. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 25 maja, http://samorzad.ftj.agh.edu/en..., Kraków.
 
31.
SKONIECZNY O., 2005 - Elektrownie jądrowe wokół nas. Biuletyn Miesięczny PSE SA nr 3, Warszawa.
 
32.
SKONIECZNY O., 2007 - Nie ma czasu do stracenia. Biuletyn Miesięczny PSE SA nr 1, Warszawa.
 
33.
SPD za konstytucyjnym zakazem budowy elektrowni atomowych, 7 lipca 2008 - Rzeczpospolita, Warszawa.
 
34.
Stanowisko rządu brytyjskiego w sprawie rozwoju energetyki jądrowej - streszczenie, maj 2008 - Departament Spraw Międzynarodowych i Nowych Technologii, Warszawa.
 
35.
STRUPCZEWSKI A., 2006 - Aspekty ekonomiczne energetyki jądrowej. Biuletyn Miesięczny PSE S.A. nr 7-8, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675