Electricity generation cost analysis
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):531–542
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of unitary discount electricity generation cost in power plants and combined and heat power (CHP) plants. There are analysed the electricity generation costs in the following types of power plants: a) supercritical steam power plants fired with brown and hard coal, b) IGCC power plants fired with brown and hard coal, c) CCGT power plant fired with natural gas, and d) nuclear power plants and also in the following CHP plants: a) CHP plants with backpressure steam turbine fired with hard coal, b) CHP plants with extraction-condensing steam turbine fired with hard coal, c) supercritical CHP plants fired with hard coal and d) gas-steam CHP plants fired with natural gas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej
elektrownia, elektrociepłownia, jednostkowe, zdyskontowane koszty wytwarzania energii elektrycznej
W artykule przedstawiono analizę jednostkowych, zdyskontowanych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach. Analizowano koszty wytwarzania energii elektrycznej w następujących rodzajach elektrowni: a) elektrowniach parowych na parametry nadkrytyczne opalanych węglem brunatnym i kamiennym, b) elektrowniach gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla brunatnego i kamiennego (Integrated Gasification Combined Cycle - IGCC), c) elektrowniach gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym ziemnym (Combined Cycle Gas Turbine - CCGT) oraz d) elektrowniach jądrowych, a także w następujących rodzajach elektrociepłowni: a) elektrociepłowniach parowych z turbinami przeciwprężnymi opalanych węglem kamiennym, b) elektrociep łowniach parowych z turbinami upustowo-kondensacyjnymi opalanych węglem kamiennym, c) elektrociepłowniach parowych na parametry nadkrytyczne opalanych węglem kamiennym oraz d) elektrociepłowniach gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym.
 
REFERENCES (10)
1.
Statystyka elektroenergetyki polskiej 2007.2008 – Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa.
 
2.
ZAPOROWSKI B., SZCZERBOWSKI R., WRÓBLEWSKI R., 2008 – Analiza efektywności ekonomicznej rozproszonych źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalanych gazem ziemnym oraz biomasą. Polityka Energetyczna t. 11, z. spec.
 
3.
World Coal Institute. 2007 – Coal Meeting the Climate Challenge. Technology to Reduce Greenhouse Gas Emissions, London.
 
4.
KRUGIOŁKA Cz., OLBRYCH M., 2007 – Wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej w bloku energetycznym na parametry nadkrytyczne o mocy 464 MW. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XV, s. 5–7.
 
5.
TWARDOWSKI A., 2007 – 858 MWe supercritical extension for Belchatow. Modern Power Systems No 10, p. 12–17.
 
6.
KURP J., 2008 – Pierwszy na świecie blok energetyczny z kotłem przepływowym CFB na parametry nadkrytyczne. Południowy Koncern Energetyczny, Katowice.
 
7.
HEITMULLER R., FISCHER H., SIGG J., BELL R., HARTLIEB N., 1999 – Lignite – Fired Niederaussem K Aims for Efficiency of 45 per centand More. Modern Power Systems No 8.
 
8.
HALAWA T., 2007 – Postęp w budowie bloków energetycznych dużej mocy opalanych węglem brunatnym. Energetyka nr 12.
 
9.
KASZTALEWICZ Z., KOZIOŁ K., 2007 – Możliwości wydobywcze branży węgla brunatnego w Polsce po 2025 roku. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, s. 141–158.
 
10.
ZAPOROWSKI B., 2007 – Podstawy wyznaczania ilości energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu o wysokiej sprawności. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XV, s. 37–41.
 
ISSN:1429-6675