Estimation of historical hard coal price volatility and convenience yield
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):525–542
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the most important parameters of technical analysis and investor interests at financial and commodity markets is price volatility. Apart from this another indicator that pays attention of commodity market participants is convenience yield which is an important factor of present value model of rational commodity pricing, PVM relating futures and spot prices. Both parameters are the key variables used for price forecasting and real option pricing. This paper, relying upon historical data, makes an attempt of assessment of hard coal price volatility and convenience yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie historycznej zmienności cen i premii z tytułu składowania (convenience yield) dla węgla kamiennego energetycznego
rynki terminowe surowców, węgiel kamienny, ceny węgla, zmienność cen węgla, convenience yield
Jednym z najważniejszych parametrów analizy technicznej instrumentów na rynkach finansowych i towarowych oraz podstawowym wskaźnikiem interesującym inwestorów jest zmienność cen. W branży surowców mineralnych oprócz zmienności cen istotne znaczenie ma tzw. premia z tytułu składowania (convenience yield, CY), która jest ważnym parametrem modelu wartości zaktualizowanej racjonalnej wyceny towarów PVM. Obydwa parametry są kluczowymi zmiennymi wykorzystywanymi w procesie prognozy cen surowców oraz w modelach wyceny opcji rzeczowych. Niniejszy referat przedstawia próbę oszacowania historycznej zmienności cen i premii z tytułu składowania dla węgla energetycznego na podstawie danych z okresów 2000-2009 oraz 2007-2009.
 
REFERENCES (34)
1.
BRENNAN M.J., 1958 – The Supply of Storage. American Economic Review, vol. 48, p. 50–72.
 
2.
CAUMON F., BOWER J., 2004 – Redefining the Convenience Yield in the North Sea Market. Oxford Institute for Energy Studies, p. 1–32.
 
3.
DAVIS G.A., 1998 – Estimating Volatility and Dividend Yield when Valuing Real Options to Invest or Abandon. The Quarterly review of Economics and Finance, vol. 38, special issue, p. 725–754.
 
4.
FAMA E.F., FRENCH K.R., 1988 – Business Cycles and the Behavior of Metals Prices. The Journal of Finance, vol. 43.
 
5.
FRENCH K.R., 1983 – A Comparison of Futures and Forward Prices. Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 12(3), p. 311–342, November.
 
6.
GIBSON R., SCHWARTZ E.S., 1990 – Stochastic Convenience Yield and the Pricing of Contingent Claims. The Journal of Finance, 45, July, p. 959–76.
 
7.
GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U. (red.) i in. – Opracowanie metodyki tworzenia systemu cen węgla brunatnego. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 255.
 
8.
HEANEY R., 2002 – Approximation for Convenience Yield in Commodity Futures Pricing. The Journal of Futures Markets, 22, p. 1005–17.
 
9.
HEINKEL R., HOWE M.E., HUGHES J.S., 1990 – The Convenience Yield as an Option Profit. The Journal of Futures Markets, 10, p. 519–33.
 
10.
HULL J., 1998 – Kontrakty terminowe i opcje – wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa.
 
11.
KALDOR N., 1939 – Speculation and Economic Stability. Review of Economic Studies, vol. 7, p. 1–27.
 
12.
KNETSCH T.A., 2006 – Forecasting the Price of Crude Oil via Convenience Yield Predictions. Deutsche Bundesbank, discussion paper, series 1: Economic Studies, no 12.
 
13.
LORENZ U., 2006 – Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 583–596.
 
14.
LORENZ U., 2008 – Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski – wybrane aspekty podaży i cen. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 255–272.
 
15.
MERTON R., 1973 – Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 4, Spring 1973.
 
16.
MOYEN N., SLADE M., UPPAL R., 1996 – Valuing Risk and Flexibility: A Comparison of Methods. Resources Policy, Vol. 22, 1996, p. 63–74.
 
17.
MILONAS N., THOMADAKIS S., 1997 – Convenience Yields as Call Options: an Empirical Analysis. The Journal of Futures Markets, 17, p. 1517–45.
 
18.
PINDYCK R., 1993 – The Present Value Model of Rational Commodity Pricing. The Economic Journal, vol. 103, p. 511–530.
 
19.
PINDYCK R., 2001 – The Dynamics of Commodity Spot and Futures Markets: A Primer. The Energy Journal, vol. 22, no. 3.
 
20.
PYKA I. (red.), 2001 – Rynek pieniężny i kapitałowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, wyd. III, pp. 379.
 
21.
SAŁUGA P., 2006 – Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Seria wydawnicza: „Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni”. Wydawnictwo IGSMiE PAN, pp. 131, Kraków.
 
22.
SAŁUGA P., 2009 – Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Studia, Rozprawy, Monografie nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, pp. 278, Kraków.
 
23.
SCHWARTZ E.S., 1997 – The Stochastic Behavior of Commodity Prices: Implications for Valuation and Hedging. The Journal of Finance, vol. 52, vol. 52, issue 3, p. 923–973.
 
24.
SCHWARTZ E.S., SMITH J.E., 2000 – Short-Term Variations and Long-Term Dynamics In Commodity Prices. Management Science, vol. 46, No. 7, p. 893–911.
 
25.
WANIELISTA K., SAŁUGA P., KICKI J., DZIEŻA J., JAROSZ J., MIŁKOWSKI R., SOBCZYK E.J., WIRTH H., 2002 – Wycena wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metody wyceny. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Lampką Górniczą nr 12, Kraków.
 
26.
WEYMAR H., 1968 – The Dynamics of the World Cocoa Market. MIT Press.
 
27.
WILLIAMS J.C., WRIGHT B.D., 1989 – A theory of negative prices of storage. The Journal of Futures Markets, vol. 9, p. 1–13.
 
28.
WORKING H., 1949 – Theory of the price of storage. American Economic Review, vol. 39, 1254–62.
 
29.
CDI – Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd.
 
30.
ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England.
 
31.
ICR Coal StatisticsMonthly (December 2008).Wyd. Platts –McGraw Hill Companies, England.
 
ISSN:1429-6675