ORIGINAL PAPER
Gender equality in the energy sector: analysis and empowerment
 
More details
Hide details
1
Management, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv, Ukraine
 
 
Submission date: 2021-08-26
 
 
Final revision date: 2021-10-31
 
 
Acceptance date: 2021-10-31
 
 
Publication date: 2021-12-29
 
 
Corresponding author
Olena Shatilova   

Management, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, 54/1 Prospect Peremogy, 03057, Kyiv, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(4):19–42
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article is devoted to topical issues of gender equality in the energy sector. It is a retrospective analysis of the problem of gender equality over the past 50 years in various countries and sectors of the economy. The situation with the improvement of the gender balance in general is changing, but unevenly, which increases the relevance of attention to the gender factor in policy development, particularly in the energy sector. It has been established that in the energy sector, there remain so-called “glass walls” and “glass ceilings” for the development of women’s professional careers, which leads to horizontal and vertical segregation. The main barriers to gender balance in the energy sector are highlighted. The institutional conditions for ensuring gender equality in the energy sector have allowed for a more comprehensive view of the problem of gender occupational segregation. A number of institutional problems of gender equality in the energy sector are highlighted and characterized. These include: inconsistency of formal norms of gender equality and existing economic practices; lack of gender mainstreaming in energy policy making due to insufficient attention to social relations; the creation of additional tensions in industrial relations to ensure gender equality; unemployment of able-bodied women due to segregation in the labor market in the energy sector., Using a number of practical proposals for ensuring gender equality at the industrial and company levels, the authors propose a conceptual model of institutional support for gender equality in the energy sector. The implementation of these proposals would help eliminate gender imbalances in the energy sector and promote the development of energy companies on a sustainable basis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Równość płci w sektorze energetycznym: analiza i wzmocnienie pozycji
różnica między płciami, sektor energetyczny, równowaga płci, równość płci, uwarunkowania instytucjonalne
Artykuł poświęcony jest aktualnym zagadnieniom równości płci w energetyce. Jest retrospektywną analizą problemu równości płci na przestrzeni ostatnich 50 lat w różnych krajach i sektorach gospodarki. Ogólna sytuacja w zakresie poprawy równowagi płci zmienia się, ale nierównomiernie, co zwiększa znaczenie zwracania uwagi na czynnik płci w opracowywaniu polityki, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Ustalono, że w energetyce pozostają tzw. szklane ściany i szklane sufity dla rozwoju kariery zawodowej kobiet, co prowadzi do segregacji poziomej i pionowej. Zwrócono uwagę na główne bariery dla równowagi płci w sektorze energetycznym. Uwarunkowania instytucjonalne zapewniające równość płci w sektorze energetycznym pozwoliły na pełniejsze spojrzenie na problem segregacji zawodowej ze względu na płeć. Wymieniono i scharakteryzowano szereg problemów instytucjonalnych związanych z równością płci w sektorze energetycznym. Należą do nich: niespójność formalnych norm równości płci z istniejącymi praktykami gospodarczymi; brak uwzględniania problematyki płci w tworzeniu polityki energetycznej bez zwrócenia wystarczającej uwagi na relacje społeczne; tworzenie dodatkowych napięć w przemyśle w celu zapewnienia równości płci; bezrobocie pełnosprawnych kobiet z powodu segregacji na rynku pracy w energetyce. Wykorzystując szereg praktycznych propozycji zapewnienia równości płci na poziomie przemysłowym i przedsiębiorstw, autorki proponują koncepcyjny model instytucjonalnego wsparcia równości płci w sektorze energetycznym. Wdrożenie tych propozycji pomogłoby wyeliminować nierówności płci w sektorze energetycznym i promować zrównoważony rozwój przedsiębiorstw energetycznych.
 
REFERENCES (22)
1.
Bennedsen et al. 2019 – Bennedsen, M., Simintzi, E., Tsoutsoura, M. and Wolfenzon, D. 2019. Gender Pay Gap Shrinks when Companies are Required to Disclose Them. Harvard Business Review. January 23. [Online] https://hbr.org/2019/01/resear... [Accessed: 2021-08-15].
 
2.
Blau, F.D. and Kahn, L.M. 2017. The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. Journal of Economic Literature 55(3), pp. 789–865.
 
3.
Cirella et al. 2020 – Cirella, G., Goncharuk, A., lo Storto, C. and Russo, A. 2020. Exploring Social Sustainability and Economic Practices: Multi-Journal Compendium. Sustainability 12, pp. 1–7, DOI: 10.3390/su12051718.
 
4.
Dołęga, W. 2019. Selected aspects of national economy energy efficiency. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 22(3), pp. 19–32, DOI: 10.33223/epj/111987.
 
5.
Gagnidze, I. 2018. The Role of International Educational and Science Programs for Sustainable Development (Systemic Approach). Kybernetes 47(2), pp. 409–424, DOI: 10.1108/K-03-2017-01.
 
6.
GETI 2021. The Global Energy Talent Index Report 2021. Global Energy Talent Index (GETI). [Online] https://www.getireport.com/rep... [Accessed: 2021-08-19].
 
7.
GWNET 2019. Women for Sustainable Energy: Strategies to Foster Women’s Talent for Transformational Change. Global Women’s Network for the Energy Transition (GWNET), 100 pp. [Online] https://www.globalwomennet.org... [Accessed: 2021-08-19].
 
8.
IRENA 2019. Renewable Energy: A Gender Perspective. International Renewable Energy Agency (IRENA), 92 pp. [Online] https://www.irena.org/-/media/... [Accessed: 2021-08-19].
 
9.
Lowndes, V. 2010. The Institutional Approach. Edit. By Marsh, D. and Stoker, G. Theories and Methods in Political Science. Basingstoke: Palgrave, pp. 65.
 
10.
McKinsey and Company 2020. Women in the Workplace 2020, 63 pp. [Online] https://wiw-report.s3.amazonaw... [Accessed: 2021-08-15].
 
11.
Ossowska, L.J and Janiszewska, D.A. 2020. Toward sustainable energy consumption in the European Union. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(1), pp. 37–48. DOI: 10.33223/epj/119371.
 
12.
SSSU 2020. Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2019 (Sotsialʹno-demohrafichni kharakterystyky domohospodarstv Ukrayiny). Statistical collection. State Statistics Service of Ukraine (SSSU). [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/druk... [Accessed: 2021-11-04] (in Ukrainian).
 
13.
UN 2019. Policy Brief 12 Energy and Gender. Accelerating SDG 7 Achievement SDG 7 Policy Briefs in Support of the High-Level Political Forum 2019. United Nations (UN), 207 pp. [Online] https://sustainabledevelopment... [Accessed: 2021-08-12].
 
14.
UNDP 2019. Human Development Index (HDI). United Nations Development Program (UNDP). [Online] http://hdr.undp.org [Accessed: 2021-07 07].
 
15.
UNFPA 2019. Business Guidelines – How Large, Medium and Small Businesses Benefit from Equality and Domestic Violence Policies (Kerivni pryntsypy dlya biznesu – Yak velykyy, seredniy ta malyy biznes vyhraye vid polityky rivnosti ta zapobihannya domashnʹomu nasylʹstvu). United Nations Population Fund (UNFPA), 58 pp. [Online] https://ukraine.unfpa.org/uk/B... [Accessed: 2021-08-20] (in Ukrainian).
 
16.
USAID 2021. Gender aspects of employment in the energy sector of Ukraine (Henderni aspekty zaynyatosti v enerhetychnomu sektori Ukrayiny). Energy Security Project Report. Kyiv: U.S. Agency of International Development (USAID), 80 pp. [Online] http://poruch.com.ua/wp-conten... [Accessed: 2021-07-10] (in Ukrainian).
 
17.
WB 2020a. The World Bank in Gender. The World Bank (WB). [Online] https://www.worldbank.org/en/t... [Accessed: 2021-08-12].
 
18.
WB 2020b. Women, Business and the Law 2020: 50 years of women’s rights. The World Bank (WB) [Online] https://www.worldbank.org/en/n... [Accessed: 2021-08-11].
 
19.
WB 2021. Gender Statistics. The World Bank (WB). [Online] https://databank.worldbank.org... [Accessed: 2021-08-12].
 
20.
WEF 2020. Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum (WEF), 371 pp. [Online] http://www3.weforum.org/docs/W... [Accessed: 2021-08-14].
 
21.
WEF 2021. Global Gender Gap Report 2021. World Economic Forum (WEF), 405 pp. [Online] http://www3.weforum.org/docs/W... [Accessed: 2021-08-14].
 
22.
Wodon et al. 2020 – Wodon, Q., Onagoruwa, A., Malé, C., Montenegro, C., Nguyen, H., and de la Brière, B. 2020. How Large Is the Gender Dividend? Measuring Selected Impacts and Costs of Gender Inequality. The Cost of Gender Inequality Notes Series. Washington, DC: World Bank. [Online] https://openknowledge.worldban... [Accessed: 2021-08-11].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675