Global challenges – energy for all
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(1):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main challenge in the process of humanity’s evolution is access to energy, water and food as well as the simultaneous ability to achieve that goal without impacting the vulnerable stability of the environment. The first and most urgent challenge is to have abundant and affordable energy to make the life of the world population easier and more comfortable. Energy access for all is an even greater worldwide challenge in our a highly interdependent planet but energy usage has been recognized as a main contributor to the warming climate process that is endangering life on the Earth, caused by a rapid rise of greenhouse gas (GHG) emissions due primarily to the fossil fuel-based energy of our contemporary civilization. There are very few countries that could ensure the availability of their energy supply from within their borders, making energy dependence a global concern. Energy supply and its use are the main cause of many of the environmental problems we face. The process of climate change may significantly transform our economical systems, ecological structures and social development. Humanity must take urgent action to combat climate change and to adapt to the consequences of that change. An urgent question today is how to develop a climate-friendly energy policy. Keeping all of these concerns and challenges in mind, the central theme of the IEEE Power&Energy Magazine of the 2012 May/June and July/August of the 2014 editions are a long-term view of global energy system development, focusing especially on electricity supply. They provide a series of articles featuring scenario evaluations and alternative technology costs. They also challenge the engineering community to contribute to solving the technical, economic, environmental and social problems of energy supply to meet their basic needs and how to slow the world’s overall growth of energy consumption, mainly through energy efficiency improvement.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energia dla wszystkich. Globalne wyzwanie dla sektora energii
sektor energii, strategia, cele globalne, perspektywy
Głównym wyzwaniem w procesie ewolucji ludzkości jest dostęp do energii, wody i żywności przy równoczesnej zdolności do utrzymania tego stanu bez szkodliwego wpływu na wrażliwą równowagę środowiska. Pierwszym i najpilniejszym wyzwaniem jest posiadanie wystarczających i osiągalnych zasobów energii dla mieszkańców całego globu w celu zapewnienia im łatwiejszego i bardziej komfortowego życia. Dostêpność energii dla wszystkich jest zatem wyzwaniem globalnym, zwłaszcza w warunkach silnych wzajemnych uzależnień, ale korzystanie z energii uznawane jest za główną przyczynę procesu ocieplenia klimatu, które zagraża wszelkim formom życia na skutek szybkiego zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, głównie spowodowanej wykorzystywaniem przez współczesną cywilizację procesów spalania paliw kopalnych. Tylko niektórym krajom udaje się zapewnić dostępność zasilania w energię dzięki zasobom narodowym. Problem uzależnienia energetycznego jest problemem wagi światowej. Dostarczanie i użytkowanie energii są podstawową przyczyną wielu problemów środowiskowych, przed którymi staje ludzkość. Proces zmian klimatycznych może znacząco przekształcić nasze systemy gospodarcze, biosferę i rozwój społeczny. Ludzkość musi podjąć pilne działania dla zwalczenia zmian klimatycznych, a zasadniczym zadaniem jest opracowanie polityki energetycznej przyjaznej środowisku. Mając na względzie wszystkie te obawy i wyzwania, głównym tematem dwóch edycji IEEE Power&Energy Magazine (maj/czerwiec 2012 i lipiec/sierpień 2014) jest długoterminowa wizja rozwoju globalnego sektora energii, skupiona na problemie dostaw energii elektrycznej. W prezentowanych artykułach przedstawiono analizę scenariuszy i kosztów zróżnicowanych opcji technologicznych, a wspólnym elementem całości prac jest próba znalezienia rozwiązań problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Artykuły zaprezentowane między innymi przez przedstawicieli Banku Światowego identyfikują dwa wyzwania: jak uczynić zasoby bardziej dostępnymi po akceptowalnych cenach dla umożliwienia całej ludzkości korzystania z nowoczesnych form energii dla zaspokojenia jej podstawowych potrzeb oraz jak spowolnić globalny wzrost zużycia energii, głównie na drodze polepszenia efektywności energetycznej.
 
REFERENCES (20)
1.
ARRIAGA, M. i in. 2014. Northern Lights. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
2.
BANERJEE, S.G. i in. 2014. Energy access challenge. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
3.
BEZERRA i in. 2012 – BEZERRA, R., MOCARQER, S., BARROSO, L. i RUDNICK, H. 2012. Expansion Pressure. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3.
 
4.
HAN, Y. i ZHONG, J. 2012. Challenges Ahead. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3.
 
5.
HEIDEL i in. 2012 – HEIDEL, T.D., KASSAKIAN, J.G. i SCHMALENSEE, R. 2012. Forward Pass. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3.
 
6.
IEA/OECD 2011. World Energy Outlook, Paris 2012.
 
7.
JIMENEZ-ESTEVEZ, G.A. i in. 2014. It takes a Village. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
8.
LOUIE, H. 2014. Eternal Light. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
9.
MADRIGAL i in. 2012 – MADRIGAL, M., BHATIA, M., ELIZONDO, G., SARKAR, A. i KOJIMA, M. 2012. Twin Peaks: Surmounting the Global Challenges of Energy for All (…) IEEE Power&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3.
 
10.
MALKO, J. 2012. Globalne wyzwania energetyki – energia dla wszystkich (SE4All). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 3.
 
11.
NAIDOO, P. i BACELA, P.A. 2012. A Wealth of Possibilities. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3, May/June 2012.
 
12.
OLKEN, M. 2014. Energy for all – challenges associated with this goal. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
13.
PARIKH, J. i PARIKH, K. 2012. Growing Pain. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3.
 
14.
Renewables 2011 global report: REN21 [Online] Dostępne w: www.ren21.net/Portals/97/ [Dostęp: 20.01.2015].
 
15.
RUDNICK, H. 2012. Editorial – Evolution of energy – global development and challenges. IEEE Powewr&Energy Magazine Vol. 10, Nr 3.
 
16.
RUDNICK, H. 2014. Access to electricity – making the expansion worldwide. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
17.
RUDNICK, H. i in. 2014. Studies in Empowerment. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
18.
UN General Assembly. International Year of Sustainable Energy, UNGA. N. York, December 2010.
 
19.
WIEMAN, M. i NG, L. 2014. Untapped Markets. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
20.
ZOMERS, A. 2014. Remote Access. IEEE Power&Energy Magazine Vol. 12, Nr 4.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top