Intellectual property indicators and renewable energy trends
 
More details
Hide details
1
Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Tetiana Sobolieva   

Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 54/1 Prospect Peremogy, 03057, Kyiv, Ukraine
Submission date: 2020-08-04
Final revision date: 2020-09-27
Acceptance date: 2020-09-27
Publication date: 2020-12-18
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):17–32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Renewable energy development is crucial for resolving global warming issues and achieving sustainable development goals. The objective of this paper is to reveal renewable energy trends using statistical data to identify the most developed technologies in the field, their distribution by territory, checking the interrelation between investments in R&D and patent activity. The changes in total investments made in renewables are studied for 2004–2019 and the increasing trend has been observed with some fluctuations in certain years, major current investments in solar and wind energy are detected. The dynamics of international patenting activity in solar and wind technologies, geothermal and fuel cells, the total number of PCT applications over the past 10 years by geographic region are considered. The results show some differences across various renewable technologies. Solar is the most patented, wind and fuel cells are less patented but solar and wind have shown an uptrend for the last five years, while fuel cell technologies showed a decline after 2008. Geothermal is the least patented. The comparison between investment and patent application trends in renewables undercovers some important issues – the leading role of Japan in patenting under the PCT procedure, while China is a major investor in renewable energy; the US and Europe with big investments in renewables are also leading in patent registration. Correlation between investment in R&D and patenting activity in the field of global renewable energy should be emphasized (correlation coefficient R = 0,849 for 2002–2019). Since private and public investment is strongly stimulated by domestic renewable energy policies, IP indicators can help identify policy instruments and their effectiveness within the further research framework.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wskaźniki własności intelektualnej i trendy w zakresie energii odnawialnej
własność intelektualna, energia odnawialna, patent, układ o współpracy patentowej (PCT)
Rozwój energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów związanych z globalnym ociepleniem i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zadaniem niniejszego artykułu jest ujawnienie trendów energii odnawialnej przy użyciu danych statystycznych w celu zidentyfikowania najbardziej rozwiniętych technologii w tej dziedzinie, ich terytorialnej dystrybucji, sprawdzenie zależności między inwestycjami w B + R a działalnością patentową. Zbadano jak zmieniały się nakłady inwestycyjne ogółem w odnawialne źródła energii w latach 2004–2019 i zaobserwowano tendencję wzrostową z pewnymi wahaniami w niektórych latach. Obecnie zauważyć można popularność dużych inwestycji w energię słoneczną i wiatrową. Uwzględniono dynamikę międzynarodowej działalności patentowej w zakresie technologii słonecznych i wiatrowych, geotermii i ogniw paliwowych, całkowitą liczbę wniosków PCT w ciągu ostatnich 10 lat w podziale na regiony geograficzne. Wyniki pokazują różnice w zależności od badanych technologii odnawialnych. Najczęściej patentowane są technologie ogniw słonecznych, zaś najmniej patentów dotyczy technologii wiatrowych i ogniw paliwowych, ale energia słoneczna i wiatrowa wykazują tendencję wzrostową w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy technologie ogniw paliwowych wykazały spadek po 2008 r. Najmniej opatentowanych rozwiązań dotyczy technologii geotermalnych. Porównanie trendów inwestycyjnych i patentowych dotyczących odnawialnych źródeł energii ujawnia kilka ważnych kwestii: wiodącą rolę Japonii w patentowaniu w ramach procedury PCT, podczas gdy Chiny są głównym inwestorem w odnawialne źródła energii; Stany Zjednoczone i Europa z dużymi inwestycjami w odnawialne źródła energii również przodują w rejestracji patentów. Należy podkreślić korelację między inwestycjami w B + R a działalnością patentową w zakresie energetyki odnawialnej (współczynnik korelacji R = 0,849 dla lat 2002–2019). Ponieważ inwestycje prywatne i publiczne są silnie stymulowane przez krajową politykę w zakresie energii odnawialnej, wskaźniki IP (Intellectual Property indicators) mogą pomóc w określeniu instrumentów polityki i ich skuteczności w toku dalszych badań.
 
REFERENCES (39)
1.
Amin, Z.A. 2015. How Renewable Energy Can Be Cost-Competitive. Sustainable Energy 3, Vol. LII. [Online] https://www.un.org/en/chronicl... [Accessed: 2020-07-22].
 
2.
Baños et al. 2011 – Baños, R., Manzano-Agugliaro, F., Montoya, F., Gil, C., Alcayde, A. and Gómez, J. 2011. Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, pp. 1753–1766.
 
3.
Bonnet et al. 2019 – Bonnet, C., Hache, E., Seck, G.S., Simoën, M. and Carcanague, S. 2019. Who’s winning the low-carbon innovation race? An assessment of countries’ leadership in renewable energy technologies. International Economics 160, pp. 31–42.
 
4.
Dechezleprêtre, A. and Glachant, M. 2014. Does Foreign Environmental Policy Influence Domestic Innovation? Evidence from the Wind Industry. Environmental and Resource Economics 58(3), pp. 391–413.
 
5.
Deloitte Development LLC 2020. Renewable energy industry outlook. 10 p. [Online] https://www2.deloitte.com/cont... [Accessed: 2020-06-27].
 
6.
Edenhofer et al. 2011 – Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Seyboth, K., Matschoss, P., Kadner, S., ... von Stechow, C. 2011. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Cambridge: Cambridge University Press.
 
7.
EERE 2018. 2017 Renewable energy data book. Energy efficiency and renewable energy. US Department of Energy.
 
8.
EIA 2019. U.S. Energy Information Administration. INTERNATIONAL ENERGY OUTLOOK 2019. [Online] https://www.eia.gov/outlooks/i... [Accessed: 2020-07-22].
 
9.
Eurostat 2020. Renewable energy statistics by Eurostat. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed SE4ALL: 2020-06-26].
 
10.
FS-UNEP Centre 2020. Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 (Frankfurt am Main) Frankfurt School of Finance & Management gGmbH -UNEP Centre/BloombergNEF. [Online] http://www.fs-unep-centre.org [Accessed: 2020-07-18].
 
11.
Gao, X. and Zhai, K. 2018. Performance evaluation intellectual property rights policy system of renewable energy in China. Sustainability (Switzerland) 10(6), DOI: 10.3390/su10062097.
 
12.
Geng, J. and Ji, Q. 2016. Technological innovation and renewable energy development: Evidence-based on patent counts. International Journal of Global Environmental 15(3), pp. 217–234.
 
13.
GII 2018. Panel Discussion: Innovate Now for a Cleaner, Greener Future. [Online] https://www.wipo.int/pressroom... [Accessed: 2020-06-27].
 
14.
Guerrero-Lemus, R. and Martinez-Duart, J.M. 2013. Renewable Energies and CO2: Cost Analysis, Environmental Impacts and Technological Trends. DOI: 10.1007/978-1-4471-4385-7.
 
15.
Guerin, T.F. 2009. An assessment and ranking of barriers to doing environmental business with China. Business Strategy and the Environment 18(6), pp. 380–396.
 
16.
Heshmati et al. 2015 – Heshmati, A., Abolhosseini, S. and Altmann, J. 2015. The development of renewable energy sources and its significance for the environment. Springer, pp. 151–152. [Online] https://www.springer.com/gp/bo... [Accessed: 2020-11-25].
 
17.
IRENA 2013. Doubling the Global Share of Renewable Energy: A Roadmap to 2030, Working Paper, January 2013, IRENA, Abu Dhabi, 60 p.
 
18.
IRENA 2020. Renewable Energy Statistics 2020 The International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 408 p.
 
19.
Komendantova, N. and Patt, A. 2014. Employment under vertical and horizontal transfer of concentrated solar power technology to North African countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 40, pp. 1192–1201.
 
20.
León et al. 2018 – León, L.R., Bergquist, K., Wunsch-Vincent, S., Xu, N. and Fushimi, K. 2018. Measuring innovation in energy technologies: green patents as captured by WIPO’s IPC green inventory. Economic Research Working Paper 44, WIPO, 28 p.
 
21.
Liu et al. 2016 – Liu, Y., Hu, Z. and Liu, Z. 2016. Pattern of patent – based ond renewable energy technology innovation in China. International Journal of Earth Sciences and Engineering 9(4), pp. 1815–1823.
 
22.
Mannan, R. 2010. Intellectual property landscape and patenting opportunity in biofuels. Journal of Commercial Biotechnology 16(1), pp. 33–46.
 
23.
Martinot, E. and Sawin, J. 2012. Renewables global status report. Renewables 2012 Global Status Report, REN21. [Online] http://www.martinot.info/REN21... [Accessed: 2020-06-27].
 
24.
Nurton, J. 2020. Patenting trends in renewable energy. WIPO Magazine 1. [Online] https://www.wipo.int/wipo_maga... [Accessed: 2020-06-27].
 
25.
OECD 2011. Better policies to support eco-innovation. OECD Publishing, Paris.
 
26.
Pearce et al. 2013 – Pearce, J.M., Zhang, C., Rozario, J. and Gwamuri, J. 2013. The viability of nanotechnology-based on InGaN solar photovoltaic devices for sustainable energy generation. Materials Research Society Symposium Proceedings 1558. MRS Spring Meeting. San Francisco, CA. United States. 1–5 April 2013.
 
27.
Preiss, M.R. and Kowalski, S.P. 2010. Algae and biodiesel: Patenting energized as green goes commercial. Journal of Commercial Biotechnology 16(4), pp. 293–312.
 
28.
Raiser et al. 2017 – Raiser, K., Naims, H. and Bruhn, T. 2017. Corporatization of the climate? Innovation, intellectual property rights, and patents for climate change mitigation. Energy Research and Social Science 27, pp. 1–8.
 
29.
SE4ALL – Sustainable Energy for All, 2012. A Global Action Agenda: Pathways for Concerted Action towards Sustainable Energy for All, The Secretary-General’s High-Level Group on Sustainable Energy for All, April 2012, United Nations, New York.
 
30.
Simin, M.J. and Pejanović, R. 2011. Intellectual property protection and biodiesel. Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Novi Sad, Serbia 4–7 July, pp. 3194–3198.
 
31.
Sterling et al. 2017 – Sterling, D.A., Frueauf, J.B. and Dudley, B.M. 2017. Global ip strategies for procuring and protecting green innovations: A focus on Europe, Brazil, China, and the US. European Biomass Conference and Exhibition Proceedings 2017 (25). June 2017, pp. 1648–1656.
 
32.
UN GA (United Nations General Assembly) 2012. Decade of Sustainability for All 2014-2024, GA/11333 EN/274, UN GA, New York.
 
33.
Verdolini, E. and Bosetti, V. 2017. Environmental Policy and the International Diffusion of Cleaner Energy Technologies. Environmental and Resource Economics 66(3), pp. 497–536.
 
34.
WIPO 2017. World Intellectual Property Report 2017. Intangible Capital in Global Value Chains. [Online] https://www.wipo.int/edocs/pub... [Accessed: 2020-07-28].
 
35.
WIPO 2018. World Intellectual Property Indicators 2018. [Online] https://www.wipo_pub_941_2018.... [Accessed: 2019-03-03].
 
36.
WIPO 2020a. World Intellectual Property Day 2020: Green Innovation Surge Needed to Address Climate Change, New WIPO Figures Show. [Online] https://www.wipo.int/pressroom... [Accessed: 2020-06-27].
 
37.
WIPO 2020b. IP Statistical Data based on Using the WIPO Environmental Register of the International Patent Classification (IPC). [Online] https://www.wipo.int/export/si... [Accessed: 2020-06-27].
 
38.
World Bank 2020. Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) World Bank. [Online] https://data.worldbank.org/ind... [Accessed: 2020-06-27].
 
39.
Zhao et al. 2014 – Zhao, Z.-Y., Zhu, J. and Zuo, J. 2014. Sustainable development of the wind power industry in a complex environment: A flexibility study. Energy Policy 75, pp. 392–397.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675