Modeling of energy systems: general methodology of a model development
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):219–226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a general methodology of the energy sector model development. The key role of modeling in the process of decision making concerning the fuel and energy sectors was emphasized. A 12-stage step-by-step procedure of model development was presented, with a special attention brought to typical problems that arise while building such a model. The paper ends with some conclusions including key messages based on analysis carried out in this article.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie systemów energetycznych: ogólna metodyka budowy modeli
modelowanie, metodyka budowy modeli, sektor energetyczny
W artykule przedstawiono ogólną metodykę postępowania przy budowie modeli systemów energetycznych. Podkreślono znacznie modeli w procesie podejmowania decyzji dotyczących sektora paliwowo-energetycznego. Przedstawiono 12-etapową procedurę budowy modeli, podkreślając znaczenie poszczególnych etapów oraz wskazując typowe problemy pojawiające się w trakcie ich realizacji. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z analizy przeprowadzonej w artykule.
 
REFERENCES (12)
1.
INTRILIGATOR M. D., 1978 – Econometric models, techniques and applications. Prentice-Hall, New Jersey.
 
2.
KAMIŃSKI J., 2006 – Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego. IGSMiE, Kraków.
 
3.
KAMIŃSKI J., 2010a – Zastosowanie modeli rynków energii elektrycznej. Elektroenergetyka, czerwiec 2010, SEP COSiW, Warszawa.
 
4.
KAMIŃSKI J., 2010b – Metody modelowania równowagi rynków energii elektrycznej. Rynek Energii 3 (88), Kaprint, Lublin.
 
5.
LINEARES P., SANTOS F.J., VENTOSA M., LAPIEDRA L., 2008 – Incorporating oligopoly, CO2 emissions trading and green certificates into a power generation expansion model. Automatica 44, 1608–1620, Elsevier Science.
 
6.
MŁYNARSKI S., SZUMILAK J., BAOECIK K., KOCZYŃSKI W., 1989 – Elementy teorii systemów i informacji. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 
7.
MURTY K.G., 1999 – Linear Complementarity, Linear and Nonlinear Programming – Internet Edition, Linear Complementarity Problem, Its Geometry and Applications. http://ioe.engin.umich.edu/peo... complementarity_webbook/.
 
8.
SIERKSMA G., 2002 – Linear and integer programming: the theory and practice – Second Edition. Marcel Dekker Inc., New York.
 
9.
SUWAŁA W., 1995 – Badania modelowe perspektyw górnictwa i rynku węgla kamiennego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 38, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
10.
SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., KUDEŁKO M., 2003 – Modelowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
SUWALA W., LABYS W.C., 1998 – Modeling transition in the Polish coal industry. IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
VENTOSA M., BAÍLLO A., RAMOS A., RIVIER M., 2005 – Electricity market modelling trends. Energy Policy 33, 897–913, Elsevier Science.
 
ISSN:1429-6675