Prices of fossil fuels on the international markets in 2001
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2002;5(1):43–51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The data on the prices of steam coal, crude oil and natural gas in particular months of 2001 are given in the paper. Price index for steam coal on the European market evaluated by Mineral and Energy Economy Research Institute is described. Comparison of this index with other indexes shows very high convergence both as concerns the level of prices as well as the trends. The prices of all fossil fuels have dropped down in 2001. The prices of natural gas have fallen down by 70% in the USA. Decrease of gas and oil prices in Europe were very similar and ranged from 26 to 28%. Decrease of steam coal prises were the lowest, equal to about 19%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ceny podstawowych surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych w 2001 roku
wskaźniki cen, węgiel energetyczny, ropa naftowa, gaz ziemny
W artykule przedstawiono informacje o kształtowaniu się cen węgla kamiennego energetycznego, ropy naftowej i gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach roku 2001. Przedstawiono także opracowany w Instytucie GSMiE PAN wskaźnik cenowy węgla energetycznego dla rynku europejskiego nazwany CWI-PAN (cp). Porównanie tego wskaźnika cenowego z innymi pokazuje bardzo dużą ich zbieżność zarówno co do poziomów, jak i trendów. W 2001 roku spadły ceny wszystkich surowców energetycznych, najbardziej ceny gazu ziemnego w USA o około 70%. Spadki cen ropy i gazu ziemnego w Europie były zbliżone i wahały się od 26 do 28%, spadki cen węgla energetycznego były najniższe i wyniosły około 19%.
ISSN:1429-6675