Prospects for international market of steam coal
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):497–513
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents analysis of steam coal production and export, and gives information about current situation on international coal market. Data on forecast level of world coal consumption and production, and international coal trade development, was also presented, according to energy outlooks elaborated by US Energy Information Administration and International Energy Agency. Present market information on the biggest world coal producers and consumers indicates, that less volume of coal could be available for international trade, because coal consumption in China, India and Russia could be bigger than numbers in forecasts indicate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego
węgiel energetyczny, prognozy, międzynarodowe rynki węgla
W artykule przedstawiono analizę produkcji i eksportu węgla energetycznego oraz podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach. Przedstawiono także dane o przewidywanych poziomach zużycia i produkcji węgla w świecie oraz rozwoju światowego handlu węglem, zamieszczonych w opracowaniach Energy Information Administration oraz Międzynarodowej Agencji Energii. Aktualne informacje rynkowe o krajach największych producentów i konsumentów węgla świadczą o tym, że ilość węgla dostępnego w handlu międzynarodowym może być mniejsza, ponieważ zużycie węgla w Chinach, Indiach i Rosji może być większe, niż wskazują prognozy.
 
REFERENCES (10)
1.
International Energy Outlook 2007. Wyd. EIA (www.eia.doe.gov).
 
2.
World Energy Outlook 2006. Wyd. OECD/IEA, Paryż 2006, 596 s.
 
3.
LORENZ U., 2006 - Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 583-596, PL ISSN 1429-6675.
 
4.
Coal Information 2007. Wyd. IEA, Paryż 2007.
 
5.
BP Statistical review of world energy 2007.
 
6.
Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd. (informacje z wybranych numerów z 2007 roku).
 
7.
ICR - International Coal Report. Wyd. Platts - The McGraw Hill Companies, England (informacje z wybranych numerów z 2007 roku).
 
8.
Australian Commodities. Vol. 14 no l, March quarter 2007 (www.abareconomics.com).
 
9.
Agencja Xinhua(3.09.2007)-Global Coal News(www.globalcoal.com).
 
10.
Port News Information Agency (http://en.portnews.ru).
 
ISSN:1429-6675