Steam coal prices in offers of trade agents
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):411–421
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents an analysis of steam coal prices at domestic market, which are offered by coal company’s authorized dealers at their depots. The analysis of authorized dealers network shows, that the main coal yards (depots) are associated with Katowicki Holding Weglowy SA (share of 48%) and Kompania Weglowa SA (share of 47%). In respect of geographic structure most of authorized dealers are located in voivodeships: Malopolskie (25%, 310 coal depots), Slaskie and Wielkopolskie (14% each one, appropriately: 173 and 175 coal depots). The comparison of coal prices show, that the least difference between the Slaskie voivodeship and other voivodeships are in the Malopolskie voivodeship (e.g. on average 66 PLN/t or 13% in 2009), the greatest – in the Wielkopolskie voivodeship (on average 94 PLN/t or 18%). The web offers of domestic and Russian coal prices in coal yards have been also discussed (for size grades: coal fines, nut coal and pea coal) within a period of January 2009–June 2010. The comparison shows, that offers of imported coal were more attractive for domestic buyer during whole analyzed period (on average 6% or 2 PLN/GJ).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ceny węgla energetycznego w ofercie pośredników handlowych
węgiel, skład opałowy, cena węgla, import węgla
W artykule poddano analizie krajowy rynek węgla energetycznego oferowanego na składach opałowych autoryzowanych sprzedawców spółek węglowych w latach 2009–2010. W sieci sprzedawców, najwięcej punktów sprzedaży węgla w kraju mają składy handlujące węglem Katowickiego Holdingu Węglowego SA (48% udziału) oraz KompaniiWęglowej SA (47%). Pod względem geograficznym największa koncentracja autoryzowanych punktów sprzedaży węgla przypada na województwa: małopolskie (25%, 310 składów), śląskie i wielkopolskie (po 14%, odpowiednio: 173 i 175 składów). Porównując ceny na składach opałowych w woj. śląskim z cenami na składach w innych województwach stwierdzono, że najmniejsze różnice występują w woj. małopolskim (np. w roku 2009 – średnio o 66 zł/tonę, tj. o 13%), zaś najwyższe – w woj. wielkopolskim (o ok. 94 zł/tonę, tj. o 18%). Przedstawiono również oferty internetowe cen węgli krajowych i rosyjskich w sortymentach: miał, orzech i groszek, w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2010. Z porównania wymienionych cen wynika, że dla krajowego odbiorcy niemal w całym analizowanym okresie węgiel pochodzący z importu stanowił atrakcyjniejszą ofertę (średnio o 6%, tj. ok. 2 zł/GJ).
 
REFERENCES (12)
1.
GUS – Zużycie paliw i nośników energii w 2008 r. Warszawa 2009, ss. 15.
 
2.
STALA-SZLUGAJ K., 2010 – Import węgla koleją zza wschodniej granicy – uwarunkowania logistyczne. Przegląd Górniczy nr 3–4, s. 20–24.
 
3.
ARE – Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii, miesięcznik, wybrane numery za lata 2009–2010.
 
4.
Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd. (wybrane numery z 2009–2010).
 
5.
ICR – International Coal Report. Wyd. Platts (wybrane numery z 2009–2010).
 
6.
Ministerstwo Gospodarki – Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Sprawozdania za okres: styczeń 2009–maj 2010 (www.mg.gov.pl).
 
8.
Katowicki Holding Węglowy SA (www.khw.pl).
 
9.
Kompania Węglowa SA (www.kwsa.pl).
 
10.
LW Bogdanka SA (www.lwsa.pl).
 
11.
Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl).
 
12.
Południowy Koncern Węglowy SA (www.pkwsa.pl).
 
ISSN:1429-6675