ORIGINAL PAPER
The development of renewable energy in the world in the context of employment transformation
 
More details
Hide details
1
Theoretical and Applied Economics Department, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Ukraine
 
 
Submission date: 2021-08-30
 
 
Final revision date: 2021-10-10
 
 
Acceptance date: 2021-10-12
 
 
Publication date: 2021-12-29
 
 
Corresponding author
Valeriya Podunay   

Theoretical and Applied Economics Department, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(4):89-104
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article is devoted to the worldwide development of renewable energy in connection to the development of the socio-economic system and employment transformations. It is emphasized that the use of renewable energy sources is growing extremely fast globally, and it is generating positive socio-economic effects such as creating jobs worldwide. It is noted that in contrast to the situation in the field of traditional energy, the number of vacancies in the field of renewable energy continues to grow; photovoltaic, bioenergy, hydropower and wind forms of renewable energy are powerful employers in the world economy. It is noted that the increase in the number of people employed in the field of renewable energy is a consequence of the decentralized nature of the sector, as a result of which, renewable energy technologies produce more vacancies per unit of investment compared to traditional electricity generation technologies. It has been emphasized that the further development of renewable energy depends on the volume of investment in the creation of production facilities, which contributes to the further creation of jobs. Furthermore, it has been determined that the problem of renewable energy staffing is also extremely relevant for Ukraine. It is noted that the current system of training for this energy sector does not meet the long-term requirements; the increase of energy efficiency and the development of renewable energy transform the qualification requirements for employees, which requires the transformation of approaches to the training and development of employees.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój energetyki odnawialnej na świecie w kontekście zmian zatrudnienia
energia odnawialna, zatrudnienie w energetyce odnawialnej, trendy w zatrudnieniu, inwestycje w transformację energetyczną
Artykuł poświęcony jest światowemu rozwojowi energetyki odnawialnej w kontekście zmian systemu społeczno-gospodarczego i zatrudnienia. Podkreśla się, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na świecie rośnie niezwykle szybko i generuje pozytywne efekty społeczno-gospodarcze, takie jak tworzenie miejsc pracy na całym świecie. Zauważa się, że w przeciwieństwie do sytuacji w dziedzinie energetyki tradycyjnej, liczba wolnych miejsc pracy energetyce odnawialnej stale rośnie; fotowoltaika, bioenergia, energia wodna i wiatrowe formy energii odnawialnej są potężnymi pracodawcami w gospodarce światowej. Zwraca się uwagę, że wzrost liczby osób zatrudnionych w obszarze OZE jest konsekwencją zdecentralizowanego charakteru sektora, w wyniku którego technologie OZE wytwarzają więcej miejsc pracy na jednostkę inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Podkreślono, że dalszy rozwój energetyki odnawialnej zależy od wielkości inwestycji w tworzenie zakładów produkcyjnych, co przyczynia się do dalszego tworzenia miejsc pracy. Ponadto ustalono, że problem zatrudnienia w energetyce odnawialnej jest niezwykle istotny również dla Ukrainy. Zauważa się, że obecny system szkoleń dla tego sektora energetycznego nie spełnia wymagań w długim terminie; wzrost efektywności energetycznej i rozwój energetyki odnawialnej zmieniają wymagania kwalifikacyjne stawiane pracownikom, co wymaga zmiany podejścia do szkolenia i rozwoju pracowników.
 
REFERENCES (24)
1.
“Alternative” employment 2020. Is the personnel market keeping up with the changes in the energy sector? («Alternativnaya» zanyatost. Uspevayet li rynok kadrov za izmeneniyami v sektore energetiki?) [Online] http://economica.com.ua/solnec... [Accessed: 2021-07-16] (in Russian).
 
2.
AEEP 2021. Africa-EU Energy Partnership. [Online] https://africa-eu-energy-partn... [Accessed: 2021-07-31].
 
3.
APN 2021. Asia-Pacific Network for Global Change Research. [Online] https://www.apn-gcr.org/ [Accessed: 2021-07-29].
 
4.
BP 2021. BP Statistical Review of World Energy, Edition 2021. [Online] https://www.bp.com/en/global/c... [Accessed: 2021-08-17].
 
5.
Deloitte 2018. International Renewable Energy Trends (Mezhdunarodnyye tendentsii v oblasti vozobnovlyayemykh istochnikov energii). Deloitte, Insights. Deloitte Development LLC. [Online] https://www2.deloitte.com/cont... [Accessed: 2021-08-08] (in Russian).
 
6.
EC 2019. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “The European Green Deal”. European Commission. Brussels, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.
 
7.
ESMAP 2021. Energy Sector Management Assistance Program. [Online] https://www.esmap.org/ [Accessed: 2021-07-30].
 
8.
IRENA 2018. Transformation of the global energy system. Roadmap to 2050 (Preobrazovaniye globalnoy energeticheskoy sistemy. Dorozhnaya karta do 2050). [Online] https://www.irena.org/-/media/... [Accessed: 2021-07-21] (in Russian).
 
9.
IRENA 2019. Renewable Energy Employment by Country. [Online]. https://www.irena.org/Statisti... [Accessed: 2021-08-17].
 
10.
IRENA 2020. Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050. [Online] https://www.irena.org/-/media/... [Accessed: 2021-08-01].
 
11.
IRENA 2020. Renewable energy and jobs. 2020 Annual Review (Vozobnovlyayemaya energetika i rabochiye mesta. Ezhegodnyy obzor za 2020 g.) [Online] https://irena.org/-/media/File... [Accessed: 2021-07-09] (in Russian).
 
12.
IRENA 2020. Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2020. IRENA. [Online]. https://www.irena.org/publicat... [Accessed: 2021-08-08].
 
13.
IRENA 2020. The Post-Covid Recovery. [Online] https://irena.org/-/media/File... [Accessed: 2021-07-30].
 
14.
IRENA 2020. The quantity of jobs in the renewable energy sector continues to grow and totals 11.5 million worldwide (Kolichestvo rabochikh mest v sektore vozobnovlyayemykh istochnikov energii prodolzhayet rasti i naschityvayet 11.5 mln po vsemu miru). [Online] https://www.irena.org/-/media/... [Accessed: 2021-07-14] (in Russian).
 
15.
Kalinina et al. 2019 – Kalinina, S., Mikhaylushin, L., Korovchuk, Y. and Kushnarenko, O. 2019. Monitoring of International Labor Migration in the Context of the World Economy Labour Resources Providing Problems. Advances in Economics, Business and Management Research (MDSMES) 99. Atlantis Press. 2019, pp. 389–392, DOI: 10.2991/mdsmes-19.2019.74.
 
16.
Kalinina et al. 2020 – Kalinina, S., Lyndiuk, O. and Buchyk, V. 2020. Development of renewable energy in Ukraine in the context of ensuring public employment. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(4), DOI: 10.33223/epj/130319.
 
17.
Lanska, S. and Mishchenko, S. 2020. Theoretical And Methodological Aspects Of Labor Market Development Under The Influence Of Destabilizing Factors. Norwegian Journal of development of the International Science 50(3), pp. 38–45.
 
18.
MEDREC 2021. Cooperation, efficiency, and Innovation for sustainability in the Mediterranean. [Online] https://www.medrec.org/about [Accessed: 2021-07-29].
 
19.
REnKnow.Net 2021. Renewable Energy Research for Global Markets REnKnow.Net. [Online] http://renknow.net/ [Accessed: 2021-07-29].
 
20.
SFERA 2021. Solar Facilities for the European Research Area. [Online] https://sfera.sollab.eu/ [Accessed: 2021-07-29].
 
21.
Tkachuk, Y. 2020. Personnel for the power industry: what do power companies think about professional education in Ukraine (Kadry dlya energetiki: chto dumayut energokompanii o professionalnom obrazovanii v Ukraine). [Online] https://kosatka.media/category... [Accessed: 2021-08-09] (in Russian).
 
22.
TNA 2021. Technology Needs Assessment – UNEP DTU Partnership. [Online] https://tech-action.unepdtu.or... [Accessed: 2021-07-30].
 
23.
UARE 2019. Renewable energy: a chance for employment growth in Ukraine (Vozobnovlyayemaya energetika: shans dlya rosta zanyatosti v Ukraine) [Online] https://uare.com.ua/ru/novyny/... [Accessed: 2021-07-21] (in Russian).
 
24.
US Office of Electricity 2020. Grid Modernization and Smart Grid. [Online] https://www.energy.gov/oe/acti... [Accessed: 2021-07-21].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top