The inland waterways as a kind of coal transport in Europe
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):477–486
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents a structure of the inland waterways in Europe, as a form of coal transportation. The rivers Rhine and Danube are ones of the biggest shipping arteries in Europe. Those rivers are connected by theMain and theMain-Danube Canal. It allows to transport the goods between the North Sea ports (e.g. Rotterdam - The Netherlands) and the Black Sea Ports (e.g. Constanza – Romania). The entire Eastern and Western European inland fleet consists of almost 20,000 vessels and smaller units. The Eastern European fleet is centered around the Danube, whereas the Western European fleet - around the Rhine. The navigable inland waterways in Poland amounted to 3,660 km in 2007. The polish inland waterways transport carried around 18.7% of total goods. In 2007, 9,792 thousand tones of total goods (out of which 1,834 thousand tones of coal) were carried by inland waterways.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Żegluga śródlądowa jako jedna z form transportu węgla w Europie
transport, węgiel, żegluga śródlądowa, flota, barki
Wartykule przedstawiono strukturę transportu żeglugi śródlądowej w Europie, jako jednej z form wykorzystywanej do transportu węgla. Jednymi z największych arterii wodnych w Europie są rzeki Ren i Dunaj, połączone kanałami: Men oraz Men-Dunaj. Dzięki temu siecią dróg śródlądowych możliwy jest transport towarów pomiędzy portami położonymi nad Morzem Północnym (np. Rotterdam - Holandia) a portami położonymi nad Morzem Czarnym (np. Konstanca - Rumunia). Całkowita wschodnio- i zachodnioeuropejska flota śródlądowa składa się z prawie 20 000 statków i mniejszych jednostek pływających. Flota środkowoeuropejska jest skoncentrowana wokół Dunaju, zaś flota zachodnioeuropejska wokół Renu. Polska sieć wodnych dróg żeglugi śródlądowej w roku 2007 liczyła 3660 km. Przewozy węgla kamiennego żeglugą śródlądową w Polsce stanowią około 18,7% towarów transportowanych za pomocą taboru floty śródlądowej. Wroku 2007 przetransportowano w sumie 9792 tys. ton towarów, z czego węgla kamiennego - 1834 tys. ton.
 
REFERENCES (20)
1.
A Report of the World Energy Council, 2004 – Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal, 1–117.
 
2.
COM 2006 – Commission of The European Communities – Communication from The Commission on The Promotion of Inland Waterway Transport “Naiades”. Brussels, SEC 2006/34, 1–17.
 
3.
Dziennik Ustaw, z 2002 r. Nr 77, poz. 695 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji sródlądowych dróg wodnych.
 
4.
EKAWAN R., 2006 – The evolution of hard coal trade in the Atlantic market. Energy Policy Nr 34, Elsevier, 1487–1498.
 
5.
GUS, 2006 – Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2001–2005. Główny Urząd Statystyczny,Wrocław, 1–8.
 
6.
GUS, 2008 – Transport – wyniki działalności w 2007 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1–224.
 
7.
JONKEREN O., 2005 – An explorative study to inland waterway transport: the Rhine market. 45 Congress of the European Regional Science Association. 23–27 August, Vrije University, Amsterdam, 1–25.
 
8.
KRAAN M., 2002 – Inland waterways in Europe. At what level do we want to play? Seminar: The inland waterways of tomorrow on the European continent. Paris 30 January. Document No. 4, 1–15.
 
9.
LORENZ U., 2002 – Import węgla energetycznego do wybranych użytkowników – oszacowanie kosztów. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, Polityka Energetyczna t. 5, z. 2, 47–58.
 
10.
LORENZ U., GRZELAK M., 2005 – Transport morski jako ważny element międzynarodowego handlu węglem. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., 238–296.
 
11.
The Power of Inland Navigation, 2008 – The future of inland navigation on European scale, edition 2008/2009. A publication of Dutch Inland Shipping Information Agency (BVB), 1–64.
 
12.
SEC, 2001 – The Market for Solid Fuels in the Community in 2000 and Outlook for 2001. Commission of the European Communities. Main Report, Brussels, 1605 final, 1–52.
 
13.
WWF, 2002 – Waterway transport on Europe’s lifeline, the Danube. Impacts, threats and opportunities.Vienna, January 2002, 1–134.
 
14.
Developing the Rhine River trades – www.bimco.org.
 
15.
Stan i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce – www.maritime.pl.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675