Working scenarios for the Polish brown coal industry in the first half of the 21 st century
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):163–173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Polish brown coal industry represents world-class quality. This is one of the best Polish economic specializations. Polish mining universities, scientific institutes, design institutes, and specialized manufacturing facilities with their technologies and machines are known all over the world. Poland is one of the few countries in the world which can continue extraction of brown coal with the possibility of a significant increase in production in the coming 20-30 years. Developed and undeveloped brown coal resources are a valuable treasure for Poland. This paper presents working scenarios for the Polish brown coal industry for the first half of the 21st century which have been developed by analyzing a number of possibilities. The study examines the development of active mining-energy basins as well as the potential of new regions which have large resources of this kind of fuel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Scenariusze pracy branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
energetyka, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, scenariusze rozwoju
Polskie górnictwo węgla brunatnego reprezentuje światowy poziom. To jedna z najlepszych specjalności gospodarczych, jakie Polska posiada. Polskie górnicze uczelnie techniczne, instytuty naukowe i projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego ze swoimi technologiami i maszynami znane są na całym świecie. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością za 20-30 lat znacznego jego zwiększenia. Zasoby węgla, te zagospodarowane i niezagospodarowane, stanowią bardzo cenny skarb gospodarki Polski. Scenariusze pracy działalności górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w Polsce w I połowie XXI wieku, opracowano analizując możliwe warianty w obecnie czynnych zagłębiach górniczo-energetycznych, jak również w nowych regionach, gdzie występują znaczne zasoby tego paliwa.
 
REFERENCES (7)
1.
BEDNARCZYK J., NOWAK A., 2010 - Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w świetle występujących uwarunkowań. Górnictwo i Geoinżynieria r. 34, z. 4.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2011 - Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 1.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., 2013a - Brońmy węgla, gdy jeszcze nie jest za późno! Węgiel brunatny. Węgiel Brunatny 2013 Nr 1 (82) 2013. Związek Pracodawców „Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego w Bogatyni, Bogatynia.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., 2013b - Węgiel brunatny - brunatne złoto! Węgiel Brunatny 2013 nr 1 (82) 2013. Związek Pracodawców „Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego w Bogatyni, Bogatynia.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., 2009c - Stan i uwarunkowania rozwoju sektora górniczo-energe¬tycznego węgla brunatnego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 25, z. 3.
 
6.
UBERMAN R., 2011 - Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony. Polityka Energe¬tyczna t. 14, z. 2, s. 415-425, PL ISSN 1429-6675.
 
7.
UBERMAN R., NAWORYTA W., 2012 - Eksploatacja złóż węgla brunatnego w warunkach ograniczeń przestrzennych i ekologicznych, studium przypadku złoże Gubin. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, s. 29-41, PL ISSN 1429-6675.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675