Taxes, levies and other financial duties in Polish mining industry, including fossil fuels
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Minerlanymi i Energią PAN, Kraków
2
Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(2):99–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents origins and uniqueness of taxes as well as levies and other duties applied to the mining industry. Reasons for somehow unique treatment of this industry were enumerated followed by typical determinants of an optimal system in this respect. Based on the above stipulated premises present Polish regulatory system has been comprehensively analyzed as to its influence on industry profitability, investment environment and international competitiveness. In summary recommended changes were put forward aimed at higher efficiency of tax system in the Polish mining industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych
górnictwo, surowce energetyczne, podatki, opłaty, zabezpieczenie finansowe
W artykule omówiono genezę i specyfikę podatków oraz opłat i innych świadczeń stosowanych w górnictwie. Wymieniono cechy górnictwa wpływające na kreowanie systemów podatkowych. Wymieniono cechy charakteryzujące optymalny system podatkowy dla górnictwa. Przeprowadzono analizę systemu prawno-finansowego obowiązującego w polskim górnictwie i obejmują- cego podatki, opłaty oraz zabezpieczenia finansowe. Oceniono wpływ uregulowań podatkowych na opłacalność wydobycia kopalin, warunki inwestowania i konkurencyjność międzynarodową górnictwa. W podsumowaniu zestawiono ważniejsze wnioski i postulaty dla usprawnienia systemu podatkowego w polskim górnictwie.
 
REFERENCES (12)
1.
Daniel, P., Keen, M. i McPherson, C. (red.) 2010. The Taxation of Petroleum and Minerals. Principles, Problems and Practice. Routledge, London.
 
2.
Gawlik, L. (red.) 2015. Analiza polskiego i europejskiego rynku gazu niekonwencjonalnego. Opracowanie IGSMiE PAN, Kraków, niepublikowane.
 
3.
Hausner, J. (red.) 2015. Polityka surowcowa Polski. Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
4.
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. 2012 i 2014. Stanowiska w sprawie wprowadzenia nowego opodatkowania podmiotów wydobywających kopaliny, niepublikowane.
 
5.
Krasoń, J. 2014. Współczesne odkrycia ropy i gazu zachętą do powtórnej oceny regionów naftowych Polski. Przegląd Geologiczny nr 5.
 
6.
Kulczycka, J., Nieć, M. i Pietrzyk-Sokulska, E. 2014. Surowce i maszyny budowlane nr 3.
 
7.
Mitchell, P. 2010. Taxation and Investment Issues In Mining. [W:] Advancing the EITI in the mining sector. OECD. Washington, str. 27–31.
 
8.
Nieć, M. 2012. Uwagi do podatku od kopalin. Rzeczpospolita, 7–9.04.2012.
 
9.
Otto, J., Andrews, C., Cawood, F., Guj, P., Stermole, F., Stermole, J. i Tilton, J. 2006. Mining Royalties. Global Study on Their Impact on Investors, Government, and Civil Society. The World Bank. Washington.
 
10.
Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych. 2015 – Przegląd analiz wymienionych w projekcie założeń do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych. Opracowanie niepublikowane.
 
11.
Szamałek, K. 2001. Studium opłaty eksploatacyjnej w gospodarce złożem kopaliny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 
12.
Uberman, R. 2014. Expected Payback Period as a key factor shaping future energy mix. The 10th annual CEE Energy Conference, Warsaw.
 
ISSN:1429-6675