Turkey: the issue of Caspian import of gas and oil to Europe. Overall and detailed view of a problem
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):333–341
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Even though Turkey does not own huge natural stores of oil, it is highly difficult not to notice its importance in world's oil trade. This phenomenon is the result of geopolitical location of Turkey, what places this country (right after the Russian Federation) as the second source of Caspian oil redistribution to Europe. Significant circumstances of political kind, which are a result of international situation in the Middle East region, create a highly profitable prognosis for Turkey in this matter. The process seems to become not passing, but ever-lasting, and if not so, at least a permanent condition. It is favoured by actions of the government in Ankara, consequent and full of determination. The authorities initiate and are actively engaged in various projects and undertakings of oil & gas sector, especially of the second one. Outstanding activity being shown here by Turkish foreign policy, especially towards the other Caspian countries, has an aim, but not only the economic one. It is quite easy to notice there an adaptation of Russian actions schema, with its all political and economical consequences. These actions can be brought to life not before Turkey's position as an area supplying Europe with gas consolidates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Turcja a kwestia importu kaspijskiej ropy i gazu do Europy. Wieloaspektowy zarys problemu
ropa naftowa, gaz ziemny, rurociągi, Turcja, Iran, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, import, Europa
Choć Turcja nie dysponuje własnymi potężnymi zasobami naturalnymi ropy naftowej i gazu ziemnego, trudno nie dostrzec rosnącego z roku na rok znaczenia danego państwa w światowym handlu tymi surowcami. Wynika ono z geopolitycznego położenia Turcji czyniącego z niej drugie - obok Federacji Rosyjskiej - naturalne źródło redystrybucji surowca kaspijskiego na kontynent europejski. Istotne przesłanki natury politycznej wynikające z sytuacji międzynarodowej w regionie Środkowego Wschodu kreślą niezwykle korzystne prognozy pod tym względem dla Turcji, nadając całemu procesowi niekoniunkturalnego, trwałego charakteru. Sprzyjają mu bardzo konsekwentne i pełne determinacji działania rządu w Ankarze inicjującego i czynnie angażującego się we wszelkie projekty i przedsięwzięcia sektora naftowo-gazowego, z naciskiem na ten ostatni. Nadzwyczajna aktywność, jaką wykazuje się tu turecka polityka zagraniczna, szczególnie w relacjach z państwami kaspijskimi, ma, na co wiele wskazuje, również pozaekonomiczny wymiar. Nie trudno dostrzec w niej zapędy do stosowania schematu działań Federacji Rosyjskiej, ze wszystkimi polityczno-gospodarczymi konsekwencjami, które jednakże wdrożone mogą zostać w życie dopiero po umocnieniu pozycji Turcji jako obszaru, z którego zaopatrywana jest Europa w gaz.
 
REFERENCES (19)
1.
Energy Information Administration internet: http://tonto.eia.doe.gov/cfapp....
 
2.
Energy Information Administration internet: http://tonto.eia.doe.gov/cfapp....
 
3.
Energy Information Administration internet: http://tonto.eia.doe.gov/cfapp....
 
4.
Energy Information Administration internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/ip....
 
5.
BP Statistical Review of World Energy June 2007, s. 27.
 
6.
Energy Information Administration internet: http://tonto.eia.doe.gov/cfapp....
 
7.
Energy Information Administration internet: http://tonto.eia.doe.gov/cfapp....
 
8.
Po przeliczeniu 0,064 bln ft3 przeliczenie autora na podstawie Energy Information Administration internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/in....
 
9.
Turkmenistan to launch Russia gas pipeline in 2010, Reuters 15 czerwca, 2008, http://uk.reuters.com/article/....
 
10.
Kazakhstan, Russia and Turkmenistan agree to renovate the Caspian gas pipeline, Government of the Republic Kazakhstan http://en.government.kz/site/n....
 
11.
Kazachstan ratyfikował umowę w sprawie budowy gazociągu nadkaspijskiego (w:) Ośrodek Studiów Wschodnich http://www.kazakhstan.pl/a2009... oraz 2009.04.27, Interfax, www.khabar.kz, www.vesti.kz.
 
12.
Миллер Я., 2009 – Мощност „Южного потока” была удвоена по просьбе Eni, 15 мая 2009. internet : http://www.vedomosti.ru/newsli....
 
13.
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Ankarze http://www.ankara.polemb.net/i....
 
14.
 
15.
Россия и Турция договорились о строительстве гaзпроивода „Южного потока” http://www.1tv.ru/news/economi....
 
16.
IBRAHIMOV A., 2008 – Status prawny Morza Kaspijskiego w kontekście stosunków międzynarodowych (w:) Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, pr. zb. pod red. K. Iwańczuka i T. Kapuśniaka, Lublin, s. 238–241.
 
17.
BENNHOLD K., 2009 – Leaders of Turkey and Israel Clash at Davos Panel (w:) The New York Times z dnia 19 stycznia 2009, internet http://www.nytimes.com/2009/01....
 
18.
Iran inflation hits 25.9%: Reports, http://www.thearynews.com/engl....
 
ISSN:1429-6675